Sada no está incluido en ningún listado de riesgo de inundaciones

La declaraciones de la diputada del PP y concejala de la corporación sadense, Soraya Salorio, sobre las inundaciones de la localidad del año pasado, la han enfrentado con el resto de los grupos políticos que conviven en el ayuntamiento.Según declaraciones del ayuntamiento, efectivamente la localidad no está incluida en ninguno de los listados que existen sobre riesgo de inundaciones, pero lo que la concejala no añadió es que “que non está porque o goberno da Xunta non o incluíu. Se Sada non está no plan de inundacións é por decisión do goberno da Xunta e do PP” afirman desde el consistorio.
Por otro lado, ante la indignación de la alcaldía aseveran, que “resulta especialmente lamentable que unha sadense, deputada e concelleira, atribúa a responsabilidade das inundacións ao goberno local, e non ao feito, acreditado en reiterados informes técnicos de que a combinación dunhas choivas extraordinarias, e a limitación da capacidade de acollida e verquido da infraestrutura da rede fluvial, foron as causas das inundacións. Para Salorio, todo é responsabilidade do goberno municipal, e nada de quen aprobou un Plan de inundacións sen incluir a Sada, ou de quen tendo as competencias para elo non inclúe nos Orzamentos da Xunta, nin no programa de actuación de Augas de Galicia as previsións necesarias para garantir que o que aconteceu o 30 de marzo non se repita. O risco de inundacións, non é un problema de abrir “trampillas” senon de executar obras de mellora das infraestruturas fluviais, para dar solución durareira a un grave problema”, declaraban.
Según la corporación, “o goberno municipal demanda e seguirá demandando da administración autonómica e hidráulica, a inclusión de Sada no plan de inundacións, así como, a aprobación e execución das obras necesarias para dar solución a un problema que é unha necesidade e unha esixencia de toda Sada, agás da Sra. Salorio, polo que se pode ver e ler. E dentro de tal aposta, o goberno local xa lle transmitíu tanto á Xunta como a Augas de Galicia a sua disposición a conveniar a redacción, aprobación e execución de tales actuacións, e mesmo a vontade de contribuir financeiramente á mesma”. Además critican a la concejala que afirma que no hay un proyecto hecho, y dicho proyecto, según el ayuntamiento, tanto la redacción como la aprobación es competencia de la administración hidráulica, tal y como obliga la ley de aguas de Galicia. Finalmente, el consistorio estaría de acuerdo en asumir dicha función, siempre cuando haya compromiso de convenio en la aprobación, la ejecución y el financiamiento de la obra por parte de la Xunta y de Aguas de Galicia.

Tags: