Teléfonos de Interés

 • AENA 981187200
 • Augas de A Coruña 981242322
 • Ambulancias H. Pardo 981288423
 • Ambulancias Marrosa 981244170
 • Ambulancias San Carlos 981285403
 • Ambulatorio San José 981226074
 • Asociación de Ex-alcohólicos 981293000
 • Bombeiros (080) 981184380
 • Casa de Acollida de Mulleres 981150952
 • Centro de Atención do INSS 981221833–981153500
 • Centro de Drogodependencias 981243327
 • Centro Especialidades Médicas Ventorrillo 981142800
 • Centro Oncolóxico 981287499
 • Cidade Sanitaria 981178000
 • Comité Cidadá Antisida 981144151
 • Compañía de Tranvías 981250100
 • Consultorio Barrio das Froles 981286665
 • Consultorio F. Tapia 981241023
 • Consultorio 2. Fase Elviña 981247177 / 981247335
 • Consultorio Os Mallos 981243283
 • Consultorio San Vicente Paúl 981200467
 • Consultorio de Adormideras 981211133
 • Cruz Bermella (urxencias 24 horas) 981222222
 • Estación Autobuses 981184335-981239644
 • Fenosa (atención al cliente) 981147200
 • Garda Civil (062) 981167800
 • Garda Civil Tráfico 981173744
 • Inform. Dereitos da Mujer 981282044
 • Policía Nacional (091) 981166300
 • Xefatura Provincial de Tráfico 981290744
 • Cen. de Xestión de Trá. do Nor. (Xef. Pro. de Tráfico) 981132160
 • Xulgado de Garda 981185238-981185248
 • Materno Infantil 981178000
 • Miguel Servet 981184206
 • Oficina de Infor. ao Consumidor 981240616
 • Oficina de Infor. (Gob. Civil) 981228888
 • Policía Local (092) 981184225
 • Renfe 902240202
 • Servicio Médico Permanente 981250398
 • SOS Galicia 112
 • Teléfono Munp. de Inform. Cidadá 010
 • Urxencias Insalud 981297905-981298018
 • Servicio gratuito de consultas sobre telefonía móvil e saude da AETG 902075816

 • Concello 981673001
 • Ambulatorio 981673330/981673686
 • Servicios Sociais da Xunta 981673353

 • Concello 981600009
 • Xulgado de Paz 981600002
 • Centro de saude 981640364
 • Policía Local 981600060

 • Concello 981791252
 • Centro de saude (Bergondo) 981794295
 • Centro de saude (Guísamo) 981795548
 • Casa da Cultura 98177701

 • Concello 981770011-981770105
 • Policía Municipal 981770602
 • Protección Civil 981774742
 • Cemiterio 981771470
 • Ambulatorio 981770790
 • Renfe 981772402

 • Concello 981613128
 • Policía Municipal 981675533
 • Xulgado de Paz 981675249
 • Centro de saude 981675101

 • Concello 981 670 257

 • Concello 981677777
 • Centro de saude Acea da Ma 981666444
 • Centro de saude Tarrío 981677605
 • Policía Local 981677755
 • Xulgado de Paz 981677859

 • Concello 981789003
 • Xulgado de Paz 981785083
 • Gardia Civil 981786073
 • Prisión 981779500
 • Correos 981789756
 • Extensión Agraria 981789105

 • Concello 981782006
 • Xulgado de Paz 981784149
 • Servicios Sociais 981782043
 • Protección Civil 981784254
 • Garda Civil 981782146
 • Ambulatorio 981782457

 • Concello 981790001
 • Xulgado de Paz 981790001
 • Ambulatorio 981790405

 • Concello 981631034
 • Bombeiros 981610319
 • Gardia Civil 981610067
 • Policía Local 981610001

 • Concello 981796414
 • Xulgado de Paz 981798070
 • Ambulatorio 981796333

 • Concello 981792000
 • Xulgado de Paz 981792125
 • Ambulatorio 981792426 / 981792535

 • Concello 981797001
 • Xulgado de Paz 981797001
 • Servicio contra incendios 608181549
 • Ambulatorio 981797468

 • Concello 981620075 / 981620226
 • Policía Local 629572289
 • Ambulatorio 981621900
 • Urxencias 981621792
 • Garda Civil 981620766
 • Xulgado de Paz 981620021